Поиск и подбор медперсонала
Сервіс запису паціентів

Маркет ITMED купить медтехнику в один клик

Чи можна лікаря, який не працював понад 3 роки за конкретною лікарською спеціальністю, допускати до медичної практики?

Юридичне бюро Олени БабичВідповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 р.  № 359 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 02.10.2015 № 650) 
особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування відповідно до вимог Положення про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 1993 року № 48.
 
Пунктом 3 Положення, затвердженого наказом МОЗ України від 17.03.1993р. № 48, передбачається, що направлення лікарів на стажування здійснюється відділом охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, управліннями охорони здоров'я обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій, департаментом медицини та соціального  захисту Київської міської державної адміністрації. Термін стажування від одного до шести місяців визначається лікарю у кожному випадку окремо органом охорони здоров'я, що направляє його на стажування. Перед направленням лікар на час стажування зараховується органом охорони здоров'я на посаду лікаря-стажиста в установу охорони здоров'я. Час стажування зараховується у стаж роботи з спеціальності. 
 
Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навиків згідно з підпунктами 2.1, 2.3 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого  наказом  МОЗ України від 19.12.1997 р. №  359.
 
Лікарю, який успішно пройшов атестацію на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», закладом освіти видається сертифікат встановленого зразка.
 
Однак, законодавством також передбачені категорії осіб, які звільняються від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст».

Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» до таких осіб належать:
  • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
  • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
  • вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством.
Строк їх атестації відстрочується на відповідний період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, - на період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (форма первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.
 
Таким чином, якщо Ви не належите до осіб, які законодавством звільняються від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», Вам необхідно пройти стажування.
 
 
На запитання читачів відповідають юристи Юридичного бюро Олени Бабич
 

Хотите получать новые статьи на почту?

Поиск клиники