Поиск и подбор медперсонала
Сервіс запису паціентів

Маркет ITMED купить медтехнику в один клик

Можливість отримання ліцензії ФОП без медичної освіти

Можливість отримання ліцензії ФОП без медичної освітиЯ зареєстрований як ФОП і надаю в оренду нерухоме майно. Дізнався, що наразі можу здійснювати господарську діяльність з медичної практики без медичної освіти. Скажіть чи це дійсно так?

Відповідно до попередніх Ліцензійних умов, які були затверджені Наказом МОЗ України № 49 від 02.02.2011 року, медичною діяльністю могли займатися виключно особи, які мали відповідну спеціальну освіту і відповідали єдиним кваліфікаційним вимогам, що засвідчувалося дипломом про вищу медичну освіту державного зразка і сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка. Крім того, така фізична особа - підприємець мала право прийому на роботу лікарів (провізорів) за наявності у фізичної особи - підприємця вищої кваліфікаційної категорії із заявленої спеціальності.

Згідно із новими Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 285 від 02.03.2016 року, фізична особа — підприємець, яка не має спеціальної освіти та не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, має право отримати ліцензію. У такому разі фізична особа — підприємець зобов’язана укомплектувати штат медичними та немедичними працівниками відповідно до заявлених спеціальностей (п. 35 Ліцензійних умов). Фізична особа — підприємець має право приймати на роботу лікарів відповідно до заявленої спеціальності, а молодших спеціалістів з медичною освітою — залежно від профілю (спеціальності) за умови, що їх кваліфікаційний рівень відповідає єдиним кадровим вимогам, затвердженим МОЗ.

Для того, щоб мати можливість здійснювати господарську діяльність з медичної практики, вам необхідно отримати ліцензію. Для її отримання Ви маєте подати до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії. До заяви додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Так, відповідно до Ліцензійних умов 2016 року особа може здійснювати діяльність з медичної практики без медичної освіти після отримання ліцензії.
 
На запитання читачів відповідають юристи Юридичного бюро Олени Бабич
Хотите получать новые статьи на почту?

Поиск клиники