Перевозка больных
Сервіс запису паціентів

Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я України

Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я України
 • Официальный сайт
 • Мобильный телефон
  +38 (063) 365-33-56
 • Лечебный профиль
  Общественная организация
 • Город (Область)
  Киев
 • Адрес
  01601, Україна, м. Київ, вул. Грушевського 7, каб.№108
 • Руководитель
  Голова громадської ради Іонов Максим Миколайович
 • Кол-во просмотров
  20882
 • Поделиться ссылкой

     
 
ФІО *
Контактный телефон *
Електронна адреса
Причина звернення
Введите символы с картинки Введите символы с картинки   Обновить
 

Заходи

Заходи, що здійснюються постійно

Захід  Термін виконання  Відповідальні
Проведення засідань Громадської ради МОЗ України  Щоквартально
 
 Голова ГР
Проведення засідань Правління Громадської ради МОЗ України  За необхідності  Голова ГР
Проведення  засідань  Комітетів
 
 2 рази на квартал  Заступники Голови Ради,  Голови комітетів
Проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, що знаходяться на громадському обговоренні, розміщених у рубриці «Обговорення» на сайті МОЗ України, та надання рекомендацій щодо їх удосконалення  Постійно  Комітет з питань громадської  експертизи НПА,
 Комітети за профілем
Внесення пропозицій щодо підготовки інших проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я  Постійно  Комітети ГР за профілем
Проведення антикорупційної громадської експертизи проектів нормативно-правових актів з питань, що є предметом діяльності Міністерства охорони здоров’я  Постійно  Комітет з питань сприяння  боротьби з корупцією та  люстрації
Забезпечення громадського контролю за дотриманням Міністерством охорони здоров’я України законодавства України у сфері охорони здоров’я  Постійно  Комітет з питань  реформування системи  охорони здоров'я
Оцінка результатів діяльності Міністерства охорони здоров’я України щодо реформування системи охорони здоров'я України  Постійно  Комітет з питань  реформування системи  охорони здоров'я
Проведення інформаційно-роз’яснювальних зустрічей працівників МОЗ України з представниками громадськості щодо питань, пов’язаних з реформуванням системи охорони здоров’я  Постійно  Комітет з питань  реформування системи  охорони здоров’я
Підготовка інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на забезпечення прав пацієнтів  Постійно  Комітет з питань захисту  прав пацієнтів
Участь у заходах, що проводяться Міністерством охорони здоров’я України  Постійно  Голова ГР, члени ГР
Участь в роботі робочих груп, створених Міністерством охорони здоров’я  Постійно  Голова ГР, заступники Голови  ГР, Голови Комітетів за  профілем
Громадський моніторинг дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики  Постійно  Заступники Голови ГР,  Комітет з питань  самоврядування,  Комітет з  питань захисту прав  пацієнтів
Створення робочих груп Громадської Ради щодо сприяння вирішенню актуальних питань охорони здоров’я в межах компетенції ГР при МОЗ України  У разі необхідності  Голова ГР, заступники Голови  ГР
Проведення інших заходів (започаткування проектів, просвітницьких програм тощо), спрямованих на сприяння виконанню завдань Громадської Ради  Постійно  Голова ГР, заступники Голови  ГР
Участь в інформаційному  наповненні
веб-сайту МОЗ України
 Постійно  Голова ГР, Секретаріат

Заходи, заплановані на I квартал 2016 РОКУ

 
Семінар для пацієнтів "Проінформована згода пацієнта - що ми маємо знати"
 
1 квартал 2016 n(лютий) Комітет з захисту прав пацієнтів:
 
Обговорення та оцінювання результатів діяльності Міністерства охорони здоров’я України у 2015 році I квартал Голова ГР, Заступники Голови ГР
Участь у розробці уніфікованих санітарних та гігієнічних норм та правил поводження при екологічних катастрофах
 
I квартал Голова Комітету екологічного громадського здоров’я
Участь у розробці спільно з МОЗ України та профільними НДІ нових санітарно-протиепідемічних правил і норм.
 
I квартал Голова Комітету екологічного громадського здоров’я
Проведення Дня рідкісних хвороб лютий Голова Комітетуз питань орфанних захворювань
 
Організація і проведення Всеукраїнського форуму сприяння боротьбі з корупцією в охороні здоров’я лютий Заступник Голови ГР, Голова Комітету з питань сприяння боротьбі з корупцією та люстрації в охороні здоров’я
Участь в організації і проведенні круглого столу «Актуальні правові питання «електронного здоров’я (E-Health)» березень Заступник Голови, Комітети правового напрямку

Структура ГР

Правовий  напрямок

 • Комітет з питань громадської експертизи нормативно-правових актів;
 • Комітет з питань розвитку медичного права;
 • Комітет з питань сприяння боротьби з корупцією та люстрації;
 • Комітет з питань розвитку медіації в охорони здоров’я;
 • Комітет з етичних питань.

Пацієнтський напрямок

 • Комітет з питань захисту прав пацієнтів;
 • Комітет з питань орфанних захворювань;
 • Комітет з питань паліативної допомоги;
 • Комітет з питань медичного забезпечення інвалідів, ветеранів та вразливих верств населення;
 • Комітет з питань протидії зловживанню наркотичними засобами і реабілітації наркозалежних.

Напрямок реформи охорони здоровя

 • Комітет з питань реформи системи охорони здоров’я;
 • Комітет з питань медичної науки і освіти;
 • Комітет з питань розвитку самоврядування в охороніздоров’я;
 • Комітет з питань діяльності фармацевтичної галузі;
 • Комітет з медичних виробів.

Волотерсько-благодійницький напрямок

 • Комітет з питань медичного забезпечення учасників бойових дій та мирного населення в зоні АТО;
 • Комітет з питань відновлення і реабілітації;
 • Комітет з медичного і гуманітарного забезпечення вимушених переселенців;
 • Комітет з питань благодійництва в охороні здоров’я;
 • Комітет з питань міжнародного співробітництва.

Напрямок громадського здоровя

 • Комітет з питань профілактики захворювань і здорового способу життя;
 • Комітет з питань материнства і дитинства;
 • Комітет з питань подолання соціально небезпечних хвороб;
 • Комітет з питань екологічного громадського здоров’я.

Керівництво

Керівництво Громадської ради

Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я УкраїниІонов Максим Миколайович
Голова Громадської ради
при МОЗ України
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я УкраїниКалініченко Михайло Володимирович
Заступник Голови Громадської ради при МОЗ України, Куратор пацієнтського напрямку "Реформи охорони здоров'я"
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я УкраїниОліфіренко Інна Володимирівна
Заступник Голови Громадської ради при МОЗ України, Куратор напрямку громадського здоров'я
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я УкраїниШевчук Ганна Андріївна
Заступник Голови Громадської ради при МОЗ України, Куратор волонтерсько-благодійного напрямку і допомоги АТО
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я УкраїниГревцова Радмила Юріївна
Заступник Голови Громадської ради при МОЗ України, Куратор правового напрямку
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я УкраїниАлександрова Оксана Володимирівна
Заступник Голови Громадської ради при МОЗ України, Куратор пацієнтського напрямкуРегламент

Регламент Громадської ради

1. Загальні положення
2. Планування роботи
3. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради
4. Керівні особи, керівні та робочі органи Громадської Ради
5. Організація роботи з документами
6. Діяльність Комітетів Громадської Ради
7. Організація роботи тимчасових робочих органів Громадської ради
8. Взаємовідносини Громадської Ради з МОЗ України
9. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи  діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
10. Порядок висвітлення діяльності Громадської Ради
11. Порядок прийняття до Громадської Ради представників інших інститутів громадянського суспільства, проведення заміни члена Громадської Ради та припинення членства
12. Дотримання дисципліни та норм етики на засіданнях керівних та робочих органів Громадської ради
13. Заключні положення 
Положення

Положення  про Громадську раду при Міністерстві охорони здоров'я України

Загальні положення

 1. Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я України (далі ‒ Громадська Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я шляхом налагодження системного діалогу між Міністерством охорони здоров'я України (далі ‒ МОЗ України) та інститутами громадянського суспільства (далі ‒ ІГС).
 2. Положення про Громадську раду при МОЗ України (далі ‒ Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов'язки, членство, організаційно-правову основу діяльності Громадської ради при МОЗ України.
 3. Положення про Громадську раду, а також зміни та доповнення до нього розробляються Громадською радою, схвалюються на її засіданні та затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.
 4. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та практикою Європейського суду з прав людини, рекомендаціями ВООЗ, а також цим Положенням, Регламентом Громадської ради та рішеннями Громадської ради.
 5. Громадська рада здійснює свою діяльність, визнаючи людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю і спираючись на принципи поваги до прав людини та верховенства права.
 6. Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, активної співпраці із засобами масової інформації.
 7. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі ‒ Регламент), який затверджується на її засіданні.

Мета та основні завдання

 1. Метою Громадської ради є сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я для забезпечення конституційних прав людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, розвитку системи охорони здоров’я України та впровадження європейських стандартів в охороні здоров’я.
 2. Для досягнення зазначеної мети Громадська рада реалізує такі основні завдання:
 • забезпечує умови для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • створює сприятливі умови для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні;
 • здійснює громадський контроль за діяльністю МОЗ України;
 • сприяє врахуванню МОЗ України громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;
 • налагоджує системний публічний діалог та ефективну взаємодію МОЗ України з громадськістю на засадах доброго партнерства;
 • організовує якісну взаємодію з громадськими радами при інших центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, та територіальних і міжрегіональних органах МОЗ України;
 • сприяє формуванню культури здорового способу життя. 
Положення про Громадську раду


Новини
23.08.2016. Уряд підтримав низку ініціатив МОЗ, спрямованих на удосконалення закупівель ліків та медвиробів через міжнародні організації

23.08.2016. До Дня незалежності Трастовий фонд НАТО передав медико-соціальному центру ветеранів війни реабілітаційне обладнання 

22.08.2016. МОЗ напрацьовує новий клінічний протокол лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні 

19.08.2016. Впровадження інформаційних технологій — рушійна сила розвитку медичної галузі 

18.08.2016. МОЗ України ініціює запровадження нових стандартів щодо підготовки водіїв з питань надання домедичної допомоги

18.08.2016. В МОЗ обговорили питання подальшої співпраці України та Ізраїлю у галузі охорони здоров’я

17.08.2016. Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «ОХМАТДИТ» відновлено

16.08.2016. Уляна Супрун провела низку зустрічей із послами іноземних країн

16.08.2016. Оголошено відкритий відбір кандидатів на посаду керівника Центру громадського здоров’я 

15.08.2016. Питання відкритого доступу до реанімацій на контролі у МОЗ України

15.08.2016. Уляна Супрун: «В Україну поставлено 72 % препаратів, закуплених через міжнародні організації»

15.08.2016. У МОЗ розглядають способи вирішення проблеми черг у поліклініках 

15.08.2016. Інформація щодо закупівель лікарських засобів через міжнародні організації за кошти Державного бюджету на 2015 рік станом на 15.08.2016

11.08.2016. Побудова системи громадського здоров’я – один із пріоритетів роботи МОЗ України 

10.08.2016. Уляна Супрун зустрілась із фахівцями психіатричної галузі

10.08.2016. Стан поставок лікарських засобів та вакцин обговорили в МОЗ України з колегами із регіонів 

09.08.2016. МОЗ України опрацьовує питання щодо гармонізації вітчизняного законодавства про природну мінеральну воду до міжнародного

08.08.2016. Кабінет Міністрів України підтримав спрощення процедури реєстрації імпортних ліків

08.08.2016. Сьогодні відзначається Міжнародний день офтальмології

05.08.2016. Профілактика гострих кишкових інфекцій рятує життя 

04.08.2016. МОЗ пропонує комплексний підхід щодо організації надання якісної паліативної допомоги
 

04.08.2016. Інформація щодо поставки та розподілу між регіонами вакцин станом на 03.08.2016

02.08.2016. Уляна Супрун: «Тему вакцинації слід поставити на високий державний рівень»

02.08.2016. Застереження для відвідувачів літніх Олімпійських ігор у Бразилії щодо можливих ризиків для здоров’я 

02.08.2016. З 1 по 7 серпня в усьому світі триває Тиждень підтримки грудного вигодовування

01.08.2016. Уляна Супрун: Зміна медичної системи — питання національної безпеки

01.08.2016. Роз’яснення стосовно наявності в Україні протиправцевої сироватки
Як нас знайти?
     
 
ФІО *
Контактный телефон *
Електронна адреса
Причина звернення
Введите символы с картинки Введите символы с картинки   Обновить